Δραματική Σχολή Αθηνών


Αίτηση για συμμετοχή στο Β' ή Γ' έτος σπουδών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.
Επιθυμώ να δηλώσω συμμετοχή για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος της Δραματικής Σχολής ΑΘηνών "Γ. Θεοδοσιάδης"Αιτήσεις μέχρι τις 15 Ιουλίου και εγγραφή μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου.

Υποσημείωση: H αίτηση δεν είναι δεσμευτική για τους αιτούντες.
Όλα τα πεδία της αίτησης είναι αναγκαίο να συμπληρωθούν.
Τα προσωπικά στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση είναι εμπιστευτικά για αποκλειστική χρήση της σχολής.