Επιθυμώ να δηλώσω συμμετοχή για τις εξετάσεις της σχολής σας για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

Τα στοιχεία μου θα καταχωρηθούν στη βάση δεδομένων της Δραματικής Σχολής Αθηνών "Γ. Θεοδοσιάδης" και μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για τις γραμματειακές εργασίες της Σχολής.Τα προσωπικά δεδομένα δεν θα δωθούν σε κανέναν τρίτο για διαφημιστικές ή άλλες ενέργειες.